Markus 3:16

Markus 3:16 NB

Simon, som han ga navnet Peter
NB: Norsk Bibel 88/07
Del