Markus 3:15

Markus 3:15 NB

og ha makt til å helbrede sykdommer og drive ut onde ånder
NB: Norsk Bibel 88/07
Del