Markus 16

16
Jesus står opp fra de døde
1Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. #Matt 28:1 ff. Luk 24:1 ff. Joh 20:1 ff. 2Meget tidlig den første dagen i uken kom de til graven, da solen gikk opp. #1Kor 16:2. 3De sa til hverandre: Hvem skal rulle steinen bort fra gravåpningen for oss? 4Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet bort. Den var nemlig meget stor. 5Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte der på høyre side, kledd i en hvit, lang kappe, og de ble forferdet. #Apg 1:10. 10:30. Åp 7:9,13. 6Men han sier til dem: Frykt ikke! Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er blitt reist opp, han er ikke her! Se, der er stedet hvor de la ham. 7Men gå og si til disiplene hans og til Peter: Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham, slik han sa til dere. #14:28. 8De gikk da ut og flyktet i hast bort fra graven, skjelvende og grepet av forferdelse. De sa ikke et ord til noen, for de var redde.
Jesus viser seg for flere
9Etter at Jesus var stått opp, tidlig den første dagen i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder ut av. #Luk 8:2. Joh 20:11-18. 10Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt. 11Og da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke. 12Deretter åpenbarte han seg i en annen skikkelse for to av dem mens de gikk på veien og skulle ut på landet. #Luk 24:13-35. 13Også disse kom og fortalte det til de andre, men heller ikke dem trodde de. 14Til sist åpenbarte han seg for de elleve selv, mens de holdt måltid. Han refset dem for deres vantro og for deres harde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var blitt reist opp. #Luk 24:36-43. Joh 20:19-23. 1Kor 15:5.
Apostlene sendes ut i verden med evangeliet
15Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! #13:10. Matt 28:18 ff. Luk 24:47 ff. Apg 1:8. 16Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. #Joh 3:18. Apg 2:38,41. 16:31,33. 17Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål. #9:38. Matt 10:8. Luk 10:17. Apg 2:4.#5:16. 8:7. 10:46. 16:18. 19:6. 1Kor 12:10,28. 14:2 ff. 18De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. #Luk 10:19. Apg 4:30. 5:16. 28:3-6. Jak 5:14,15. 19Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, tatt opp til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. #Sal 110:1. Luk 24:51. Apg 1:9. 1Tim 3:16. 20Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegnene som fulgte med. #Apg 14:3. Heb 2:4.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;