Mika 4

4
En dag skal Herren være konge på Sions berg
1Men det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet skal det være over alle høyder. Og folkeslag skal strømme opp på det. #Jes 2:2 ff. 66:20. Hos 3:5. Sak 8:3. 2Mange hedningefolk skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. #Jer 31:6. Sak 14:9. Luk 24:47. Joh 4:22. 3Han skal dømme mellom mange folkeslag og skifte rett for veldige hedningefolk helt til de fjerneste land. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mer lære å føre krig. #Jes 2:4. 11:3 ff. Joel 3:15. Sak 9:10.
4Men de skal sitte hver under sitt vintre og sitt fikentre, og ingen skal skremme dem. For Herrens, hærskarenes Guds munn har talt. #1Kong 4:25. Jes 1:20. 58:14. Sak 3:10. 5For alle folkene vandrer hver i sin guds navn, men vi vandrer i Herrens, vår Guds navn evig og alltid. #Sal 96:4 ff. 97:7,9. Sak 10:12.
Davids kongedømme skal gjenopprettes
6På den dagen, sier Herren, vil jeg samle de haltende og sanke sammen de bortdrevne og dem jeg har fart ille med. #2:12. Sef 3:19. 7Jeg vil la de haltende bli i live som en rest og gjøre de bortdrevne til et mektig folk. Og Herren skal være konge over dem på Sions berg fra nå og til evig tid. #Dan 4:3,34. 7:14. Obad 21. Luk 1:33 ff. 8Du hjordens tårn, du Sions datters haug! Til deg skal det nå, ja, det skal komme det forrige herredømmet, kongedømmet over Jerusalems datter. #Neh 3:25. Sal 78:70 ff. Jes 1:26.
Israels fangenskap og frelse
9Hvorfor skriker du nå så høyt? Er det da ingen konge hos deg, eller er din rådgiver omkommet, siden veer har grepet deg som den fødende kvinnes? #Jer 8:19. 10Vri deg og jamre deg, Sions datter, som en fødende kvinne! For nå må du dra ut av byen og bo ute på marken, og du skal komme like til Babel. Der skal du bli utfridd, der skal Herren løse deg ut av dine fienders grep. #Jer 4:31. 11Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg, og de sier: Måtte hun bli vanhelliget, så våre øyne kan se med lyst på Sion! #Jes 17:12 ff. Obad 12.
12Men de kjenner ikke Herrens tanker og forstår ikke hans råd, at han har samlet dem som kornbånd til treskeplassen. 13Stå opp og tresk, du Sions datter! For ditt horn vil jeg gjøre til jern, og dine klover vil jeg gjøre til kobber, og du skal knuse mange folk, og jeg vil vie deres bytte til Herren og deres gods til hele jordens herre. #3Mos 27:28. Jes 41:15. 14Nå samler du deg i skare, du beleirede datter! Voller har de kastet opp mot oss. Med staven slår de Israels dommer på kinnbenet.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring