Matteus 9:30

Matteus 9:30 NB

Og øynene deres ble åpnet. Jesus talte strengt til dem og sa: Se til at ingen får vite dette.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Matteus 9:30