Matteus 9:3

Matteus 9:3 NB

Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv: Denne spotter Gud!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del