Matteus 5
NB

Matteus 5

5
BERGPREKENEN
Saligprisningene
1Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene hans kom til ham. 2Han tok til orde, lærte dem og sa: 3Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. #Jes 57:15. Luk 6:20. 4Salige er de som sørger, for de skal trøstes. #Sal 126:5. Jes 61:2. 2Kor 7:10. Åp 7:17. 5Salige er de nedbøyde, for de skal arve jorden. #Sal 37:11. Jes 60:21. 6Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.#Sal 17:15.#Ord 21:21. Jes 55:1. 65:13. Joh 4:14. 6:35. 7Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. #18:33. Ord 14:21. Jak 2:13. 8Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. #Sal 24:3-4. 51:12. 73:1.#1Tim 1:5. 2Tim 2:22. Heb 12:14. 1Joh 3:2. Åp 22:4. 9Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. #Rom 9:26. Heb 12:14. Jak 3:18. 10Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. #5:3. 19:14. 25:34. Luk 6:20. Rom 8:17. 1Pet 3:14. 11Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver allslags ondt på dere for min skyld. #10:22. Jes 51:7. Apg 5:41. 1Pet 4:14. 12Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere. #23:30 ff. 2Krøn 36:16. Apg 7:52. 1Tess 2:15. Jak 5:10.
Jordens salt og verdens lys
13Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. #Job 6:6. Mark 9:50. Luk 14:34,35.
14Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. #Jes 33:15-16. Mark 4:21. Luk 11:33. Joh 8:12. Ef 5:8. Fil 2:15. 15Heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. #Mark 4:21. Luk 8:16. 11:33. 16Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen. #Joh 15:8. Ef 5:8. Fil 1:11. 2:15. 1Pet 2:12.#
Jesus og loven
17Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. #Rom 3:31.
18For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen. #24:35. Luk 16:17. 21:33. 19Den som da bryter et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. #Jak 2:10. 20For jeg sier dere: Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike. #18:3. 23:13 ff.
Drap og vrede
21Dere har hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen. #2Mos 20:13. 5Mos 5:17.
22Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild. #1Joh 3:15. 23Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har grunn til å klage på deg, #Mark 11:25. 24da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer! 25Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du ennå er med ham på veien! Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du bli kastet i fengsel. #Luk 12:58. 26Sannelig sier jeg deg: Du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre! #18:34.
Hor og skilsmisse
27Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet! #2Mos 20:14. 5Mos 5:18.
28Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte. #2Mos 20:17. Job 31:1. 29Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. #18:9. Mark 9:47. 30Og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer i helvete. #5:22. 18:8. Mark 9:43. 31Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. #19:3-9. 5Mos 24:1,3. 32Men jeg sier dere: Hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. #Mark 10:4 ff. Luk 16:18. 1Kor 7:10 ff.
Ed og sannhet
33Likeså har dere hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke sverge falsk ed, men holde for Herren dine eder. #2Mos 20:7. 3Mos 19:12. 4Mos 30:3. 5Mos 23:23.#Sak 8:17.
34Men jeg sier dere: Dere skal i det hele ikke sverge, verken ved himmelen, for den er Guds trone, #23:22. Jes 66:1. Jak 5:12. 35eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem - for det er den store konges by. #Sal 48:3. Apg 7:49. 36Heller ikke skal du sverge ved hodet ditt, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller sort. 37La deres tale være ja, ja - nei, nei! Det som er mer enn dette, er av det onde. #2Kor 1:17. Jak 5:12.
Om gjengjeldelse
38Dere har hørt det er sagt: Øye for øye, og tann for tann! #2Mos 21:24. 3Mos 24:20. 5Mos 19:21. Luk 6:29 ff.
39Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør det onde mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. #3Mos 19:18. Rom 12:17 ff. 1Pet 3:9. 40Vil noen føre sak mot deg for å ta din kappe, så la ham også få ytterplagget! #Luk 6:29. 1Kor 6:7. 41Og om noen tvinger deg til å følge ham én mil, da gå to med ham! 42Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. #5Mos 15:7,10. Luk 6:34 ff.
Kjærlighet til fiender
43Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende! #3Mos 19:18. Luk 6:27 ff.
44Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, #2Mos 23:4 ff. Ord 25:21 ff. Luk 23:34. Apg 7:60. Rom 12:14. 1Kor 4:12. 45for at dere kan være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? #Luk 6:32. 47Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? 48Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen. #3Mos 19:2. Kol 4:12. Jak 1:4.