Matteus 17:23

Matteus 17:23 NB

og de skal slå ham i hjel, og på den tredje dagen skal han reises opp. Da ble de dypt bedrøvet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del