Matteus 10:6

Matteus 10:6 NB

men gå heller til de tapte får av Israels hus!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del