Lukas 3:4

Lukas 3:4 NB

som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord: Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del