Lukas 3:27

Lukas 3:27 NB

sønn av Johanan, sønn av Resa, sønn av Serubabel, sønn av Sjealtiel, sønn av Neri
NB: Norsk Bibel 88/07
Del