Lukas 3:22

Lukas 3:22 NB

Og Den Hellige Ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse, som en due, og det lød en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del