Lukas 3:2

Lukas 3:2 NB

og mens Annas og Kaifas var yppersteprester, - da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, i ørkenen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del