Lukas 24:42

Lukas 24:42 NB

De ga ham da et stykke stekt fisk og noe av en honningkake.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del