Lukas 24:34

Lukas 24:34 NB

Og disse sa: Herren er virkelig blitt reist opp og er blitt sett av Simon!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del