Lukas 24:26

Lukas 24:26 NB

Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del