Lukas 24:20

Lukas 24:20 NB

og hvordan våre yppersteprester og rådsherrer overga ham til dødsdom og korsfestet ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del