3 Mosebok 3:8

3 Mosebok 3:8 NB

og legge hånden på offerdyrets hode og slakte det foran sammenkomstens telt. Og Arons sønner skal stenke blodet rundt om på alteret.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del