3 Mosebok 3:5

3 Mosebok 3:5 NB

Og Arons sønner skal brenne det på alteret sammen med brennofferet som ligger over veden på ilden. Det er et ildoffer til velbehagelig duft for Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del