3 Mosebok 3:3

3 Mosebok 3:3 NB

Så skal han av fredsofferet ofre et ildoffer til Herren. Det skal være fettet som dekker innvollene, og alt det fettet som er på innvollene
NB: Norsk Bibel 88/07
Del