3 Mosebok 3:2

3 Mosebok 3:2 NB

Han skal legge hånden på offerdyrets hode og slakte det ved inngangen til sammenkomstens telt. Og Arons sønner, prestene, skal stenke blodet rundt om på alteret.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del