3 Mosebok 3:17

3 Mosebok 3:17 NB

Det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt, hvor dere så bor. Fett og blod skal dere ikke ete.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del