3 Mosebok 3:13

3 Mosebok 3:13 NB

og legge hånden på dens hode og slakte den foran sammenkomstens telt. Og Arons sønner skal stenke blodet rundt om på alteret.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del