3 Mosebok 3:12

3 Mosebok 3:12 NB

Er det en geit han vil ofre, så skal han føre den fram for Herrens åsyn
NB: Norsk Bibel 88/07
Del