3 Mosebok 3:1

3 Mosebok 3:1 NB

Dersom noen vil bære fram et fredsoffer, og han tar det av storfeet, da skal offerdyret han fører fram for Herrens åsyn, enten det er et hanndyr eller et hunndyr, være uten lyte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del