3 Mosebok 26:44

3 Mosebok 26:44 NB

Men selv da, når de er i sine fienders land, vil jeg ikke støte dem bort og avsky dem, så jeg skulle tilintetgjøre dem og bryte min pakt med dem. For jeg er Herren deres Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del