3 Mosebok 26:43

3 Mosebok 26:43 NB

Men først skal de ha forlatt landet. Det skal gjøre godt igjen for sine sabbatsår, mens det ligger øde og forlatt av dem. Og de skal bøte for sin misgjerning, fordi de foraktet mine lover og forkastet mine bud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del