3 Mosebok 26:41

3 Mosebok 26:41 NB

Derfor sto også jeg dem imot og førte dem inn i deres fienders land. - Ja, da skal deres uomskårne hjerte* ydmyke seg, og de skal bøte for sin misgjerning.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del