3 Mosebok 26:23

3 Mosebok 26:23 NB

Dersom dere enda ikke lar dere tukte av meg, men står meg imot
NB: Norsk Bibel 88/07
Del