3 Mosebok 26:19

3 Mosebok 26:19 NB

Jeg vil bryte ned den styrke som dere er så stolte av. Jeg vil gjøre himmelen over dere som jern og jorden under dere som kobber.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del