3 Mosebok 24:3

3 Mosebok 24:3 NB

Utenfor vitnesbyrdets forheng i sammenkomstens telt skal Aron alltid holde dem i stand fra kveld til morgen for Herrens åsyn. Det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del