3 Mosebok 24:13

3 Mosebok 24:13 NB

Og Herren talte til Moses og sa
NB: Norsk Bibel 88/07
Del