3 Mosebok 23:44

3 Mosebok 23:44 NB

Og Moses kunngjorde Herrens høytider for Israels barn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del