3 Mosebok 23:38

3 Mosebok 23:38 NB

Til dette kommer Herrens sabbater, og dertil de gaver, løfteoffer og frivillige offer som dere gir Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del