3 Mosebok 23:29

3 Mosebok 23:29 NB

Hver den som ikke faster den dagen, skal utryddes av sitt folk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del