3 Mosebok 23:23

3 Mosebok 23:23 NB

Og Herren talte til Moses og sa
NB: Norsk Bibel 88/07
Del