3 Mosebok 22:12

3 Mosebok 22:12 NB

Når en prests datter blir en fremmed manns hustru, skal hun ikke ete av de hellige offergavene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del