3 Mosebok 2
NB

3 Mosebok 2

2
Lover om matoffer
1Når noen vil ofre et matoffer til Herren, så skal hans offer være fint mel. Han skal helle olje på melet og legge virak på det. #6:7,14. 2Så skal han bære det fram til Arons sønner, prestene. Presten skal ta en håndfull av det fine melet og av oljen, dessuten all viraken, og han skal brenne det som et påminningsoffer på alteret. Det er et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. 3Det som blir til overs av matofferet, skal Aron og hans sønner ha. Det hører til det som er høyhellig av Herrens ildoffer. #6:9. 4Når du vil ofre et matoffer av noe som er bakt i ovn, så skal det være av fint mel, usyrede kaker med olje i eller usyrede brødleiver smurt med olje.
5Er ditt offer et matoffer som er stekt på helle, så skal det være av fint mel som er blandet med olje, og usyret.
6Du skal bryte det i stykker og helle olje på det. Det er et matoffer. 7Dersom ditt offer er et matoffer som er stekt i panne, så skal det lages av fint mel med olje.
8Et matoffer som er tillaget på en av disse måtene, skal du bære fram for Herren. Du skal komme til presten med det, og han skal bære det fram til alteret. 9Og presten skal av matofferet ta ut påminningsofferet og brenne det på alteret. Det er et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. 10Det som blir til overs av matofferet, skal Aron og hans sønner ha. Det hører til det som er høyhellig av Herrens ildoffer. 11Et matoffer som dere vil bære fram for Herren, må ikke lages til med noe som er syret. For verken surdeig eller honning må dere brenne som ildoffer for Herren. #6:10.
12Som en førstegrødegave kan dere bære slike offer fram for Herren. Men på alteret skal de ikke komme, til velbehagelig duft.
13Alle dine matoffer skal du salte. Du skal aldri la saltet, som hører til din Guds pakt, mangle i ditt offer, til alle dine offer skal du bære fram salt. #4Mos 18:19. Esek 43:24. Mark 9:49. 14Dersom du vil ofre et offer av førstegrøden til Herren, så skal du ofre kornaks som er ristet over ilden, nyhøstet korn som er knust. Det skal være ditt matoffer av førstegrøden. #23:10,10. 5Mos 26:1,2. 15Du skal ha olje på det og legge virak til. Det er et matoffer. 16Og presten skal til påminningsofferet brenne noe av det knuste kornet og av oljen og dessuten all viraken. Det er et ildoffer for Herren.