3 Mosebok 10:8

3 Mosebok 10:8 NB

Og Herren talte til Aron og sa
NB: Norsk Bibel 88/07
Del