3 Mosebok 10:5

3 Mosebok 10:5 NB

De trådte da fram og bar dem i deres kapper utenfor leiren, som Moses hadde sagt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del