3 Mosebok 10:16

3 Mosebok 10:16 NB

Da Moses spurte etter syndofferbukken, viste det seg at den var oppbrent. Da ble han vred på Eleasar og Itamar, Arons sønner som ennå var i live, og han sa
NB: Norsk Bibel 88/07
Del