3 Mosebok 10:15

3 Mosebok 10:15 NB

Løftelåret og svingebrystet skal dere bære fram sammen med ildofferfettstykkene og svinge dem for Herrens åsyn. Det skal være din og dine barns fastsatte del til evig tid, slik som Herren har befalt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del