3 Mosebok 10:14

3 Mosebok 10:14 NB

Og svingebrystet og løftelåret skal dere ete på et rent sted, du og dine sønner og dine døtre med deg. For det er gitt deg og dine barn som deres fastsatte del av Israels barns fredsoffer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del