3 Mosebok 10:10

3 Mosebok 10:10 NB

så dere kan gjøre forskjell mellom hellig og vanhellig, mellom urent og rent
NB: Norsk Bibel 88/07
Del