3 Mosebok 10:1

3 Mosebok 10:1 NB

Men Arons sønner Nadab og Abihu tok hver sitt ildkar og la ild i dem og la røkelse på ilden og bar fremmed ild inn for Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del