Klagesangene 5:6

Klagesangene 5:6 NB

Vi ga vår hånd til Egypt og til Assyria, for å bli mettet med brød.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del