Klagesangene 4:6

Klagesangene 4:6 NB

Så ble straffen over mitt folks datter større enn straffen over Sodoma, som ble lagt i grus i et øyeblikk, uten at hender ble løftet mot det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del