Klagesangene 4:4

Klagesangene 4:4 NB

Spedbarnets tunge henger fast ved ganen av tørst. Små barn ber om brød, det er ingen som deler ut til dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del