Klagesangene 4:2

Klagesangene 4:2 NB

Sions barn, de dyrebare! Like i verd med det fineste gull. Hvor de er blitt aktet som leirkrukker, et verk av en pottemakers hender.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del