Klagesangene 4:10

Klagesangene 4:10 NB

Ømhjertede kvinner kokte selv sine egne barn. De tjente dem til føde da mitt folks datter gikk til grunne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del